WOZ waarde Utrecht, invloed op belastingen

Als eigenaar van onroerend goed draag je elk jaar belastingen af over de waarde van je woning/pand. Deze waarde is bepaald in de WOZ waarde Utrecht die je elk jaar in een waardebeschikking ontvangt. Het kan zomaar zo zijn dat de WOZ waarde ineens fors stijgt. Dit is ongunstig, want dit betekent direct dat je meer belasting moet betalen. Als je het niet eens bent met deze stijging, dan kun je hier bezwaar tegen maken bij de gemeente. Een gespecialiseerde partij kan je helpen met het indienen van dit bezwaar. Zo weet je zeker dat de juiste informatie op tijd bij de gemeente belandt. Bovendien vergroot dit de kans dat je bezwaar WOZ waarde Utrecht ook daadwerkelijk wordt gehonoreerd.  

Hoe hoog zijn de mogelijke besparingen?

Als je een bezwaar indient, dan wil je natuurlijk weten hoeveel je mogelijkerwijs kunt besparen. Dit hangt van een aantal factoren af. Natuurlijk bepaalt de hoogte van de WOZ waarde Utrecht in grote mate wat de potentiële besparing is. Daarnaast speelt de hoogte van de jaarlijks af te dragen belastingen en heffingen een rol. Gemiddeld gezien liggen de jaarlijkse besparingen rond de 270 euro per jaar. Toch maakt slechts 2% van de huiseigenaren gebruik van de mogelijkheid tot het maken van bezwaar WOZ waarde Utrecht. Vele mensen vinden het teveel gedoe, denken dat de kans van slagen gering is of weten überhaupt niet dat het mogelijk is om bezwaar te maken. Weet daarbij dat ruim de helft van de bewaren daadwerkelijk wordt gehonoreerd. Neem dus een gespecialiseerde partij in de arm en bespaar je veel geld.  

Argumenten voor een bezwaar

Er zijn meerdere argumenten te bedenken die je kunt aandragen om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ waarde. Dit zijn zowel factoren die rechtstreeks te maken hebben met de staat van het pand, alsook met de omgeving. Denk maar eens aan achterstallig onderhoud, asbest in de woning, een gedateerde inrichting, een buurt die achteruit holt of een vuilnisbelt in de buurt. Als je één of meerdere zaken herkent, voer deze dan aan in je bezwaarschrift. Grote kans dat de gemeente hierin meegaat en de WOZ waarde Utrecht naar beneden bijstelt. Weet dat de gemeente de WOZ waarde jaarlijks bepaalt op een aantal factoren die bijvoorbeeld uit een steekproef of vergelijkbare woningen uit dezelfde buurt komen. Andere factoren die de WOZ waarde negatief beïnvloeden worden vaak niet meegenomen. 

WOZ waarde Utrecht en belastingen

Er zijn meerdere belastingen/heffingen die direct worden beïnvloed door de WOZ waarde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing, vermogensbelasting en eigenwoningforfait. Je draagt deze af richting de gemeente en de Belastingdienst. Mocht je een succesvol bezwaar indienen, dan bespaar je dus direct op deze belastingen. Deze voordelen gelden onder andere voor huiseigenaren, eigenaren van bedrijfspanden maar ook voor ondernemers en huurders. De huurprijs hangt immers samen met de hoogte van de WOZ waarde van het betreffende pand. De mogelijke besparingen kunnen oplopen tot honderden euro’s per jaar. We kunnen ons voorstellen dat je dit geld prima voor andere zaken kunt inzetten. Neem dus een gespecialiseerde partij in de arm die je kan adviseren en het gehele proces voor je uit handen kan nemen.  

 

Wil jij ook veel geld besparen en ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vandaag nog contact op via Bezwaarmaker.nl

Post navigation